Prečo používať borovica na vianočný stromček?

Pretože borovice sú ihličnatý strom, ihličnatý strom, je symbolom kresťanov je daný večný život skrze vieru v Krista. Ostré strom bodov do kráľovstva nebeského. Bodkované strom top star riadiť mudrci do Betlehema návšteve Ježiša v tom konkrétnom star. Hviezdy z neba sa týka svetlo Ježiša Krista na svet. Pod stromček predstavuje Boží dar skrze dar svojho jednorodeného Syna na svet: nádej, lásku, radosť a pokoj.